سه شنبه, 26 تیر 1403

ﺷﯿﻮﻩ نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه ها و دانشکده ها در بحران پیک چهارم کرونا اعلام شد.

به گزارش گیلان سلامت، پس از نامه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت به معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر بسیج همگانی و استفاده از ظرفیت همه دانشجویان علوم پزشکی در مقاطع و رشته‌های مختلف، در بخش‌های درمان بیماران کووید -۱۹، شیوه نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه ها و دانشکده ها در بحران کرونا اعلام شد.

بر این اساس تکلیف و تشویق دانشجویان و بسیج همه امکانات موجود از جمله ظرفیت‌های آموزشی در مدیریت درمان بیماران کرونایی مشخص شد.

استفاده از اساتید و دانشجویان بخش های غیردرگیر برای مراقبت از بیماران کرونایی

دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی براساس نیاز از اعضای هیات علمی، دستیاران و کارورزان گروه‌های آموزشی غیردرگیر در بخش‌ها و درمانگاه‌های کرونا و یا فعالیت‌های مرتبط با مراقبت در خانه بیماران کرونایی، با مدیریت گروه‌های آموزشی درگیر حداکثر استفاده کنند.

لازم است برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌مندی حداکثری از حضور و خدمات کلیه کارورزان پزشکی و نیز دستیاران کلیه رشته‌های تخصصی پزشکی، در بخش های بالینی ارائه خدمات به بیماران کووید-۱۹ صورت پذیرد.

دانشگاه ها بر حضور فعال دستیاران سال آخر در بخش‌های کرونایی نظارت دقیق داشته باشند.

در صورت عدم همکاری احتمالی، دانشگاه یا دانشکده مطابق اختیارات می‌تواند از معرفی آنان به آزمون مربوطه خودداری کند اما توصیه می‌شود حتی الامکان به صورت اغنائی جلب مشارکت شود و اگر واقعا دانشجویی بیماری زمینه‌ایی و مشکل اساسی دارد، متناسب با شرایط تخفیفاتی داده شود.

برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌مندی حداکثری از حضور و خدمات کلیه دانشجویان سال ۳ و ۴ رشته‌های پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی و تکنولوژی پرتوشناسی (صرفا در بخش رادیولوژی) جهت ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کووید-۱۹ صورت پذیرد. این دانشجویان در صورت تایید معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده از یک نیمسال سنوات ارفاقی با دریافت کمک هزینه دانشجویی، برخوردار خواهند بود.

ارائه مشوق های کاهش طرح نیروی انسانی و دریافت کمک هزینه تحصیلی

میزان کمک هزینه تحصیلی ایشان در طول زمان حضور در بخش‌های درمان بیماران کووید-۱۹ نیز دو برابر خواهد بود. همچنین، در صورت درخواست خودشان، می ‏توانند معادل دو برابر زمان حضور در بخش‌های درمان بیماران کووید-۱۹ ، از کاهش دوره طرح نیروی انسانی برخوردار باشند.

تاکید بر واکسیناسیون برای تمامی دانشجویان شاغل در بخش های کرونا

دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی باید برنامه ریزی لازم برای واکسینه کردن دانشجویان و دستیاران شاغل در بخش‌های‌ درمان بیماران کووید-۱۹ را مشابه کادر پزشکی و درمانی شاغل در این بخش‌ها، به انجام رسانده و اجرایی کنند و تلاش کنند دانشجویان برای مشارت فعال، ایمنی لازم را کسب کرده باشند.

منبع: ایسنا

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان